Viool-Express VZW

moderne & creatieve vioolles


Je kunt kiezen tussen een abonnement of een regeling per les.

__________________________________________________________________________________________

Bij een abonnement is er wekelijks 45 minuten individuele les van september t/m juni behalve
in de 'kleine' Belgische schoolvakanties waar normaalgezien geen les is.

De prijs van 80,-€ per maand kan maandelijks of voor meerdere maanden betaald worden.
Dit is financieel de goedkoopste formule en is bedoeld om aan te moedigen regelmatig naar de les te komen.
Zo leer je het meest bij en kunnen wij samen jouw techniek en muzikaliteit stap voor stap opbouwen en laten groeien.

Wij proberen een vaste dag en tijd per week vast te leggen.

Als je een keer een les wilt verplaatsen doe je dat best goed op tijd. Wij proberen dan een andere plaats in dezelfde week te vinden. Als dat niet lukt vervalt de les.

Als van onze kant een les niet kan doorgaan, door bijvoorbeeld optredens van de leerkracht, wordt de les sowieso ingehaald. Als mogelijk in dezelfde week en anders wordt de les tegoed geschreven voor een latere keer.

In het abonnement zijn activiteiten zoals concerten, repetities en opnames inbegrepen.

Het abonnement stopt in juli en augustus (dus ook de maandelijkse betaling).
Omdat in deze periode regelmatige lessen wat moeilijk zijn schakelen wij hier over naar de regeling per les.___________________________________________________________________________________________

Bij een regeling per les spreken wij om de twee weken regelmatig of apart af voor elke les.
Deze formule is minder optimaal maar als je weinig tijd hebt, van ver komt of al zo gevorderd bent dat je zelfstandig kunt oefenen dan kan deze regeling zeker ook goed werken.

De prijs is
25,-€ voor 45 minuten
of
30,-€ voor 60 minuten.

Als je niet kunt laat je het best op tijd weten. Als je pas de dag van de les zelf afzegt wordt de les toch aangerekend.

Ook hier kun je zonder extra kosten mee doen aan de concerten, repetities en opnames.De huur van een set viool ( viool, strijkstok, kinsteun, hars en koffer) op maat kost
10,-€ per maand het hele jaar door ook in de grote vakantie.

De huurviolen zijn verzekerd dus wij komen op voor grote schade.
Onderhoudskosten zoals een kapotte snaar draagt de huurder.

____________________________________________________________________________________________

Proeflessen zijn gratis.