Viool-Express VZW

moderne & creatieve vioolles


Twee belangrijke methodes die wij toepassen zijn de
Suzuki-methode en de methode van André Gertler.

De SUZUKI-METHODE beschouwt muziek als een
taal. Elk kind leert op een natuurlijke manier spreken en communiceren.
Op dezelfde intuïtieve manier kan je dus ook een instrument leren bespelen.
Voor onze lessen betekent dat : veel luisteren, spelen, zingen, kijken, herhalen, fouten durven maken en inhoud geven aan je vioolspel.

De methode van de Hongaarse violist ANDRE GERTLER heeft als basisidee:
ontspanning.
De kracht en soepelheid van de vingers ligt niet in spanning of druk maar in het los laten. Een belangrijk aspect hierbij is
zwaartekracht.
De viool wordt niet vast gehouden, maar ligt in de arm. De vingers worden niet op de toets gedrukt, maar vallen naar beneden. De strijkstok rust op de snaren en alleen door gewichtsvermindering van de rechtse arm wordt het volume bepaald.
Deze benadering uit zich in een warme, volle en sterke toon.

Samen met idee
ën uit onder meer deze bestaande methodes proberen wij steeds flexibel, open en innovatief
te zijn om elke leerling op alle vlakken zo optimaal mogelijk te laten groeien.